Контакт

Најдете на ...

Проект “ПОДДРШКА НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ“


Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија

Адреса:
Даме Груев 14, Скопје 1000 - 3-ти кат

Телефон:
+389 70 204 376

E-mail:
de-inst@eptisa.com; contact@socialservicesplatform.eu

Пишете ни ...

    Локација