Slide ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Повеќе Slide ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ ПОВЕЌЕ Slide

Најнови вести

Работилницата „КОЛКУ ЛЕСНИ СЕ ЛЕСНО ЧИТЛИВИТЕ ДОКУМЕНТИ?“

Вчера, во Центар за социјални претпријатија – Social Enterprises Centre, ја одржавме работилницата „КОЛКУ ЛЕСНИ СЕ ЛЕСНО ЧИТЛИВИТЕ ДОКУМЕНТИ?“. Дваесетина учесници, претставници на даватели на социјални услуги од Битола, Берово, Скопје, Кавадарци, Неготино, Струмица, Велес, Свети Николе и Тетово имаат можност да се запознаат со......

Повеќе

ПОВЕЌЕ ВЕСТИ

Финансиски средства:
Европска Унија

Одговорен субјект:
Делегација на Европската Унија во Република Северна Македонија

Корисник:
Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија

Изведувач:
ЕПТИСА во конзорциум со CARE

Референтен број:
EuropeAid/139649/DH/SER/MK

Времетраење на проектот:
мај 2019 – декември 2022

Главни засегнати страни