Отворени денови

Поддржавме осум општини: Битола, Демир Капија, Крива Паланка, Струмица, Велес, Штип, Чучер Сандево и Кавадарци во развојот на Локални социјални планови за подобрени социјални услуги во заедницата и воспоставување или проширување на социјални услуги на локално ниво.