Видео обуки

Нашите ВИДЕО ОБУКИ се „асинхрони“ обуки на интернет, наменети главно за професионалци кои работат во сферата на социјалните услуги во Република Северна Македонија, и кои сакаат да ги надградуваат своите вештини и компетенции, во време кога ним им одговара.
Сите материјали од обуките (видеа, презентации, и други ресурси) ќе бидат поставени на нашата Платформа за социјални услуги за секој заинтересиран да има пристап до нив.
За да имате пристап до нашите ВИДЕО ОБУКИ, потребно е да:

Обуките ќе ги одржат реномирани европски и национални експерти.
Сите ВИДЕО ОБУКИ ќе бидат објавени на нашите социјални медиуми. Следете нè на Платформата за социјални услуги, Фејсбук, Инстаграм, Твитер.
За повеќе детали, контактирајте го проектниот експерт за проценка на потребите за обука: tna.cbs@eptisasee.com