Обуки во живо

ОБУКИТЕ ВО ЖИВО, кои ќе се одржуваат на преку комуникациската платформа Зум на интернет, главно се наменети на професионалци кои работат во сферата на социјалните услуги во Република Северна Македонија, и кои сакаат да ги надградуваат своите вештини и компетенции. Учесниците на овие обуки ќе бидат лично поканети да учествуваат.
За да се КВАЛИФИКУВАТЕ за нашите ОБУКИ ВО ЖИВО, потребно е:

  • Пополнете го Прашалникот за проценка на потребите за обука на линкот: https://bit.ly/3pzLoZd
  • Креирајте лична сметка на платформата Зум за да можете да го докажете учеството
  • Имајте стабилна интернет-врска за да можете непречено да учествувате на онлајн обука
  • Учесниците треба да дојдат подготвени на обуките
    • Материјалите за обука ќе им бидат испратени најмалку една недела пред обуките

Обуките ќе ги одржат реномирани европски и национални експерти.
Повеќе информации и упатства за одржувањето на обуките, содржините и очекувања за активно учество ќе бидат дадени пред најавата на секоја обука, а учесниците ќе бидат поканети по е-пошта да се пријават.
За сите ОБУКИ ВО ЖИВО,  по завршувањето, ќе бидат доделени СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРИСУСТВО.

За да го контактирате проектниот експерт за проценка на потребите за обука: tna.cbs@eptisasee.com