Фокус на неделата


Продолжува поддршката за општините за развој на локални социјални планови

Функционалната модернизација на социјалните услуги, како и деинституционализацијата, се невозможни без обезбедување услови за воведување нови услуги...