Обука: Професионална рехабилитација и вработување на лица со попреченост

Повеќе од 75 социјални професионалци учествуваа на онлајн обуката „Професионална рехабилитација и вработување на лица со попреченост“. Претставници од јавните и приватните даватели на социјални услуги имаа можност да го слушаат обучувачот Стојан Андонов, како и да учествуваат во практичните вежби.

Материјалите од обуката (видео и лекции) се достапни на https://socialservicesplatform.eu/mk/nastaven-modul-5-profesionalna-rehabilitacija-i-vraboruvanje-na-lica-so-poprechenost-i-drugi-ranlivi-kategorii/ за сите заинтересирани социјални професионалци кои сакаат да ги надградат своите знаења.

Видеата и материјалите од претходните обуки ќе ги најдете во категоријата Видео обуки.

За пристап до материјалите заинтересираните треба да се регистрираат.За сите известувања следете не на социјалните мрежи ФејсбукИнстаграм и Твитер.