Следната година посветена на младите, што е со младите лица со попреченост?

Во своето обраќање за состојбата на Унијата до Парламентот на 15 септември 2021 година, претседателката на Европската Комисија, Урсула фон дер Лајен, ја истакна идејата 2022 година да биде „Европска година на младоста“. Целта би била да се истакне и да се ублажи влијанието на пандемијата врз образованието, вработувањето, социјалната вклученост и менталното здравје на младите. Во рок од еден месец, Комисијата донесе формален предлог за одлука. За време на декемвриската пленарна сесија на 14 декември, Европскиот Парламент ја усвои одлуката за утврдување на годината.

Општата цел на Европската година на младите ќе биде да ги зајакне напорите на Унијата, земјите-членки и регионалните и локалните власти, заедно со актерите од граѓанското општество, за зајакнување, чест, поддршка и ангажирање со младите луѓе, вклучително и оние со помалку можности, во перспектива на пандемијата по СОВИД-19 со цел да се има долгорочно позитивно влијание за младите луѓе.

• Обновени позитивните перспективи за младите, со посебен фокус на негативните ефекти што пандемијата COVID-19 ги имаше врз нив.

• Зајакнување и поддршка на младите, вклучително и преку младинската работа, особено младите со помалку можности.

• Поддршка младите да стекнат подобро разбирање и активно промовирање на различните можности што им се достапни од јавните политики на Унијата, националното, регионалното и локалното ниво со цел да се поддржи нивниот личен, социјален, економски и професионален развој

• Вклучена младинска политика во сите релевантни полиња на политиката на Унијата во согласност со Стратегијата за млади на Европската унија 2019-2027 година.

А младите со попреченост?

Во законскиот текст два пати посебно се споменуваат младите лица со попреченост. Прво, Европската Унија признава дека лицата со попреченост биле силно погодени од КОВИД-19 и дека Европската година на млади не треба да биде дискриминаторска за одредени групи, а младите лица со попреченост се една од нив.

Годината ги промовира приоритетите на ЕУ, зелена инклузивна и дигитална година каде што вклучувањето и пристапноста треба да бидат приоритет.

Не е наведено кој тип на пристапност и во мерките предложени во текстот не е детално наведено како тоа ќе се обезбеди.

Целиот текст прочитајте го на https://www.edf-feph.org/next-year-dedicated-to-young-persons-what-about-young-persons-with-disabilities/?fbclid=IwAR3A-25yaDxhqhVbFpLxjrIht9kCxz9RyvcxskOVXu-6mhm_HaCnirWTV3Y.

Извор: European Disability Forum