СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ: Анкица Кијајова, Пробиштип

Разговаравме со советничката за социјална заштита во Општина Пробиштип, Анкица Кијајова. Во декември минатата година, со одлука на Советот на општината, беше усвоен Социјалниот план на Општина Пробиштип за периодот 2022 до 2025 година. Кијајовa беше дел од работниот тим, кој со поддршка на Проектот за модернизација и деинституционализација на социјалните услуги, ги мапираше состојбите и потребите во општината и го подготви Социјалниот план.Видеото е продукција на проектот „Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на социјалните услуги“ кој го реализира Ептиса во соработка со КАРЕ, со финансиска поддршка од ЕУ, а краен корисник е Министерството за труд и социјална политика. Содржините во видеото се одговорност на Ептиса и на партнерите, и не секогаш ги рефлектираат ставовите на Европската Унија.