Активности


Започнува доделувањето сертификати за социјалните професионалци и давателите на социјални услуги

Од денеска, проектот „Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на социјалните услуги“ започнува со доделувањето на 520 сертификати...

Обука: Лично планирање за вработување на лица со попреченост и други ранливи групи – Од окупациона терапија до вработување

Денеска се одржа третата пост-квалификациска обука за социјални професионалци со долгогодишно работно искуство, организирана во соработка со...